Input:

171/1968 Sb., Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 171/1968 Sb., Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 126/1970 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl. 1
Zřizují se tato federální ministerstva:
ministerstvo zahraničních věcí,
ministerstvo národní obrany,
ministerstvo vnitra,
ministerstvo plánování,
ministerstvo financí,
ministerstvo zahraničního obchodu,
ministerstvo práce a sociálních věcí.
Čl. 2
Zřizují se tyto federální výbory:
výbor pro ceny,
výbor pro technický a investiční rozvoj,
výbor pro