17/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2014 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Rady Evropy následující změny prohlášení:
- Prohlášení České republiky k článku 15 odst. 6 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 19591) :

V souladu s článkem 15 odst. 6 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních Česká republika prohlašuje, že
a) žádosti o pomoc vzešlé z přípravného řízení mají být zasílány Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky;
b) ostatní žádosti o pomoc mají být zasílány Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 16. března 1994 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 550/1992 Sb. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.
- Prohlášení České republiky k článku 13 Evropské úmluvy o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 19722) :

Žádosti České republiky uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení jsou před podáním obžaloby zasílány Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky; ostatní žádosti České republiky uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení jsou zasílány Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Žádosti ostatních smluvních stran uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení mají být zasílány Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky.
Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 16. března 1994 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 551/1992 Sb. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.
- Prohlášení České republiky k článku 4 Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 19893) :
 
 
Česká národní banka
 
- adresa:
Na Příkopě 28
 
 
115 03 Praha 1
 
 
Česká republika
 
- tel.:
(+420)224411111
 
- fax:
(+420)224412404
 
- e-mail:
podatelna@cnb.cz
 
 
 
 
Ministerstvo financí České republiky
 
- adresa:
Letenská 15
 
 
118 10 Praha 1 Česká republika
 
- tel.:
(+420)257041111
 
- fax:
(+420)257042788
 
- e-mail:
podatelna@mfcr.cz
 
 
 
 
Nejvyšší státní zastupitelství České republiky
 
- adresa:
Jezuitská 4
 
 
660 55 Brno
 
 
Česká republika
 
- tel.:
(+420)542512330
 
- fax:
(+420)542512350
 
- e-mail:
podatelna@nsz.brn.justice.cz
 
pro žádosti o pomoc v trestních věcech vzešlé z přípravného řízení
 
 
 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
 
- adresa:
Vyšehradská 16
 
 
128 10 Praha 2
 
 
Česká republika
 
- tel.:
(+420)221997435
 
- fax:
(+420)221997986
 
- e-mail:
mot@msp.justice.cz
 
pro ostatní žádosti o pomoc v trestních věcech.

V souladu s článkem 4 Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami určuje Česká republika následující orgány jako odpovědné za odesílání a přijímání žádostí:
Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 4 odst. 2 Úmluvy učiněné Českou republikou dne 8. září 2000 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 142/2000 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.
- Prohlášení České republiky k článku 23 odst. 1 Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a
 
 Nahoru