17/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné ve sdělení č. 23/2017 Sb. m. s.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 23. března 2016 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Indické republiky o vypovězení Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic1) , podepsané v Praze dne 11. října 1996 a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o
 
 Nahoru