17/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

17/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 17/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné ve sdělení č. 23/2017 Sb. m. s.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 23. března 2016 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Indické republiky o vypovězení Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic1) , podepsané v Praze dne 11. října 1996 a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic2) , podepsaného v Praze dne 8. června 2010.
Platnost Dohody končí podle článku 16 odst. 1 Dohody dne 26. dubna 2017. Platnost Protokolu končí podle článku 5 Protokolu téhož dne.

Poznámky pod čarou
1č. 43/1998 Sb.
2č. 20/2011 Sb. m.
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru