17/2012 Sb., Zákon o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 1.8.2016

17/2012 Sb.  Zákon o Celní správě České republiky, ve zněn…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 17/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2011
o Celní správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4, § 9, § 11 odst. 1, § 35, § 40 odst. 3, 82
164/2013 Sb.
(k 21.6.2013)
mění § 4 a § 8
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 58 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá nový § 11a; mění § 16, § 29 odst. 1, § 75 a § 77 odst. 3 písm. a); nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 4 odst. 1 písm. d), § 8 odst. 2 a § 11a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Orgány Celní správy České republiky
(1) Celní správa České republiky (dále jen „celní správa“) je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.
(2) Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.
(3) Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel.
(4) Generální ředitelství cel je účetní jednotkou. Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru