17/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara, platné do 30.6.2000

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/1977 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 11. března 1977
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí
úmrtí Václava Hollara Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 300. výročí úmrtí grafika a rytce Václava Hollara se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá hmotnost (váha) stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé hmotnosti (váze) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis vlnovky a tečky.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva dolů v neuzavřeném kruhu název státu „ČESKOSLOVENSKÁ
 
 Nahoru