Input:

R 17/1968 (tr.); I. Obnova řízení.; II. Totožnost skutku Garance

č. 17/1968 Sb. rozh. tr.
I. Obnovu řízení nelze povolit, vyšly-li najevo nové skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které se však netýkají skutku uvedeného v obžalobě.
II. Není zachována totožnost žalovaného skutku spočívajícího v tom, že obviněný řídil v podnapilém stavu osobní automobil, vyjde-li dodatečně najevo, že při této jízdě obviněný havaroval a způsobil spolujezdkyni újmu na zdraví.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 29. prosince 1967, 4 Tz 105/67.)
Okresní prokurátor podal obžalobu na obviněného V. S. pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák., spáchaný podle žalobního návrhu tím, že dne 8. září 1966 z N. do T. okres Louny, řídil v podnapilém stavu osobní auto Škoda 1000 MB.
Rozsudkem okresního soudu v Lounech z 21. října 1966 sp. zn. 4 T 436/66 byl V. S. uznán vinným skutkem posouzeným jako trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. a byl mu uložen trest nápravného opatření.
Krajský soud v Ústí n. L. usnesením z 23. listopadu 1966 sp. zn. 3 To 427/66 zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání okresního prokurátora proti tomuto rozsudku okresního soudu, domáhající se uložení trestu zákazu činnosti.
Podáním z 12. ledna 1967 navrhl okresní prokurátor, aby byla povolena obnova řízení s odůvodněním, že bylo dodatečně zjištěno, že obviněný vezl v autě dvě spolujezdkyně A a B. Při havárii že utrpěla A lehký otřes mozku, zhmoždění krční páteře, podlitiny krevní na obou předloktích, lýtkách a pravé kyčli a byla v důsledku tohoto zranění neschopna práce od 12. do 24. září 1966. Okresní prokurátor zastával stanovisko, že totožnost původně žalovaného skutku zůstává zachována, neboť obviněný se obou trestných činů (čímž myslel trestný čin opilství a trestný čin ublížení na zdraví, jehož skutkové okolnosti vyšly najevo až dodatečně) dopustil v jednočinném souběhu. Totožnost skutku je udržována totožností jednání a došlo pouze ke změně následku.
Okresní soud na základě tohoto návrhu povolil podle § 278 odst. 1 tr. ř. obnovu řízení s odůvodněním, že vyšly najevo jiné skutečnosti, které nebyly před tím zájmy. V řízení po obnově pak uznal rozsudkem z 10. dubna 1967 sp. zn. 4 T 59/67 obviněného vinným trestnými činy opilství podle § 201 tr., zák. a ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1 tr. zák., jichž se obviněný dopustil tím, že 8. září 1966 z N. do T., okres Louny, řídil v podnapilém stavu osobní automobil Škoda 1000 MB, s vozidlem havaroval a spolujezdkyně A a B utrpěly zranění, které si

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací