Input:

R 17/1966; Rodinný dům. Spoluvlastnictví Garance

č. 17/1966 Sb. rozh.
Jestliže mezi spoluvlastníky rodinného domku dojde k neshodě o jeho užívání, nemůže soud odepřít úpravu užívání rodinného domku.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 1965, 5 Cz 103/65.)
MNV v H. navrhl v § 32 o. s. ř. soudní úpravu užívání rodinného domku, jehož spoluvlastníky jsou A. B. (ze čtyř pětin) a A. D. (z jedné pětiny); v době podání návrhu v rodinném domku, v němž jsou toliko dvě místnosti, z toho jedna zdravotně závadná), bydlela A. D. K podání návrhu vedl MNV v H. zájem na zajištění bydlení pro A. B., která byla vystěhována z bytu v jiném rodinném domku jeho vlastníkem.
Okresní soud Praha-západ upravil užívání rodinného domku tím způsobem, že přiznal právo užívání celého rodinného domku A. B., které uložil pouze, aby umožnila A. D. dočasné uskladnění jejího nábytku v komoře do právoplatného rozhodnutí národního výboru o přidělení náhradního bytu, popř. náhradního ubytování. A. D. byla zavázána k vyklizení rodinného domku do 15 dnů po vydání právoplatného rozhodnutí národního výboru o přidělení náhradního bytu, popř. náhradního ubytování. Z odůvodnění rozsudku soudu prvého stupně plyne, že soud vycházel z toho, že rodinný domek může být užíván jen jedním ze spoluvlastníků; tím má být A. B., která je většinovým spoluvlastníkem (ze čtyř pětin) a v současné době nemá kde bydlet, když byla vystěhována z dosavadního bytu a její bytové zařízení bylo pouze prozatímně a zcela nevhodně uloženo.
Krajský soud v Praze k odvolání A. D. změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že návrh na soudní úpravu užívání rodinného domku zamítl. Podle názoru krajského soudu mají A. B. a A. D. - bez ohledu na velikost spoluvlastnických podílů - stejný nárok na užívání rodinného domku; za této situace nelze na A. D., která v domku dlouhou dobu bydlí, spravedlivě žádat, aby jej vyklidila po přidělení náhradního bytu, nebo dokonce náhradního ubytování.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Soud prvého stupně dospěl ke správnému závěru, že vzhledem k velikosti rodinného domku a stavu místností v něm je vyloučeno jeho společné užívání A. B. a A. D. Ovšem při určení samostatné uživatelky rodinného domku