Input:

17/1965 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu Garance

č. 17/1965 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
VYHLÁŠKA
rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě
ze dne 7. prosince 1964,
kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost