Input:

R 17/1965; Ošetřovné. Účastníci řízení. Výživné dětí Garance

č. 17/1965 Sb. rozh.
V řízení, v němž se upravuje rozsah vyživovací povinnosti rodičů a výše ošetřovaného (§ 103 zák. o rod.), je ústav, v němž je nezletilé dítě umístěno, účastníkem řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 1964 6 Co 343/64.)
Okresní soud v České Lípě rozhodl, že otec je povinen platit 150,- Kčs a matka 100,- Kčs na úhradu osobních potřeb nezletilé, nad níž byla pravomocným rozsudkem soudu vyslovena ústavní výchova, a to správě ústavu ode dne umístění dítěte.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek okresního soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Okresní soud správně a úplně zjistil skutkové podklady pro určení vyživovací rodičů a vyvodil z nich správné právní závěry (§ 103 zák. o rod.). Pro požadavek rodičů, aby byl určen příspěvek i třetí osobě, která podle tvrzení rodičů nezletilou mravně narušila, není zákonného pokladu.
Proto však bylo