Input:

17/1964 Sb., Zákon o Československém rozhlase, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 17/1964 Sb., Zákon o Československém rozhlase, platné do 31.12.1992
ZÁKON
ze dne 31. ledna 1964
o Československém rozhlase
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Československý rozhlas svou činností založenou na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, zajišťuje všestrannou informovanost domácích i zahraničních posluchačů o událostech doma i v zahraničí, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.
§ 2
Československý rozhlas plní své úkoly vytvářením a šířením rozhlasových pořadů. Vychází při tom z výsledků činnosti všech hospodářských, společenských, kulturních a vědeckých organizací a úzce spolupracuje se státními orgány. Státní orgány a socialistické organizace mu při plnění jeho úkolů účinně napomáhají.
§ 3
K plnění svých úkolů Československý rozhlas zejména
a)  zřizuje a řídí rozhlasová studia a jejich technická zařízení,
b)  uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných vystoupení a provádí výměnu rozhlasových pořadů a zvukových záznamů s rozhlasovými stanicemi jiných států,
c)  pořizuje zvukové záznamy,
d)  pořádá k účelům tvorby pořadů veřejná představení, vystoupení, produkce,
e)  má síť vlastních stálých i zvláštních zpravodajů doma i v zahraničí,
f)  zřizuje a provozuje umělecká tělesa a soubory,
g)  v oboru své působnosti se účastní činnosti mezinárodních organizací a uzavírá dohody a spolupracuje s rozhlasovými organizacemi jiných států.
§ 4
Pořadatelé kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných veřejných představení nebo vystoupení a shromáždění jsou povinni umožnit Československému rozhlasu na jeho předchozí vyžádání bezplatné