Input:

17/1960 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz Garance

č. 17/1960 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
[zrušeno nepřímo č. 130/1989 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. března 1960,
kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
Čl. I
Vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, se mění takto:
§ 4 zní:
„(1) Za neúmyslně poškozené