Input:

č. 17/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 17/1955 Sb. rozh. tr.
Pachatel, který použije dítěte mladšího než patnáct let k tomu, aby pro něho odcizil cizí věc, dopouští se krádeže podle § 247 tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Čáslavi z 27. září 1954, T 153/54.)
Lidový soud v Čáslavi uznal obviněnou mimo jiné vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Výpovědí obviněné, trestním oznámením a svědectvím tří nedospělých dětí ve stáří od sedmi do dvanácti let zjistil soud, že obviněná, která byla zaměstnána jako dělnice, vystoupila před časem ze zaměstnání a od té doby již nepracuje. Její manžel, práce schopný, rovněž nikde nepracuje a opatřuje si výdělek jen příležitostně, zejména pokoutním nákupem a prodejem skopového masa. V roce 1953 a 1954, v době blíže nezjištěné, přemlouvala obviněná děti svých sousedů ve stáří sedmi až dvanácti let. aby doma odcizovaly bez