Input:

17/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků Garance

č. 17/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků
[zrušeno nepřímo č. 40/1964 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 14. května 1952,
kterým se stanoví výše zákonných úroků.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb.,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací