Input:

17/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expozitury v Benátkách nad Jizerou Garance

č. 17/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expozitury v Benátkách nad Jizerou
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 25. ledna 1949
o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou.
Podle § 16, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory, činím toto opatření:
§ 1.
Zrušuje se

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací