Input:

168/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. Garance

č. 168/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek,
které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona o léčivech:
Čl. I
Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze se za položku
 
„CANNABIS SATIVAE FLOS
KVĚT KONOPÍ SETÉHO”
vkládají nové položky, které znějí: