Input:

167/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 167/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb., nařízení vlády č. 391/2021 Sb., nařízení vlády č. 441/2022 Sb. a nařízení vlády č. 395/2023 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 1. části díl 1.03 včetně nadpisu zní:
 
„Díl 1.03
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
 
1.03.01
PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-14
1.03.02
ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-14
1.03.03
ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11-15
1.03.04
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
5-14
1.03.05
VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11-15
1.03.06
TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-13”.
2. V písmenu A 1. části dílu 1.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.04.15 ENERGETICKÝ MANAŽER” a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „8-11”.
3. V písmenu A 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.20 se ve sloupci Platová třída číslo „8” nahrazuje číslem „9”.
4. V písmenu A 2. části dílu 2.10 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.10.37 VEDOUCÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU” a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „10-15”.
5. V písmenu A 2. části dílu 2.16 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.16.09 ŠKOLSKÝ LOGOPED” a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „11-13”.
6. V písmenu A 2. části dílu 2.19 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.19.48 ODBORNÝ PRACOVNÍK SPRÁVY ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ” a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „9-12”.
7. V písmenu B 1. části díl 1.03 včetně nadpisu zní:
„DÍL 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
1.03.01 PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9. platová třída
1.  Administrace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií jako souhrnu technických a programových prostředků umožňující tvorbu, vyhledávání, zobrazování, výměnu, zpracování, uchovávání, zpřístupňování, přenos a využívání dat a informací, informačních systémů nebo kybernetické bezpečnosti (dále jen „informační a komunikační systémy”). Konsolidace a příprava