Input:

167/1969 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, platné do 9.2.1972 Archiv

č. 167/1969 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, platné do 9.2.1972
[zrušeno č. 3/1972 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 9. prosince 1969,
kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a)