Input:

167/1968 Sb., Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, platné do 14.4.1991 Archiv

č. 167/1968 Sb., Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, platné do 14.4.1991
[zrušeno č. 136/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Do působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a