Input:

167/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím Garance

č. 167/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. října 1960
o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Dne 11. prosince 1959 byla v Addis Abebě podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 18. února 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 21. března 1960. Ratifikační listiny byly vyměněny v Addis Abebě dne 11. května 1960.
Podle svého článku IV Smlouva nabyla platnosti dnem výměny ratifikačních listin, tj. dnem 11. května 1960.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
V. z. dr. Gregor v. r.
 
SMLOUVA O PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI
mezi
ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A ETIOPSKÝM CÍSAŘSTVÍM
Československá republika a Etiopské císařství
přejíce si upevnit tradiční přátelské vztahy, které již dlouho trvají mezi oběma zeměmi,
vedeny snahou rozvíjet a posilovat vzájemné přátelské hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi Československem a Etiopií na základě vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,
pevně odhodlány přispívat vzájemnými styky ke zmírnění mezinárodního napětí, vytvoření důvěry mezi státy a rozvoji mezinárodní spolupráce,
přesvědčeny o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům obou zemí,
přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Charty Organizace spojených národů
rozhodly se sjednat tuto Smlouvu a k tomu cíli jmenovaly svými