Input:

166/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách, platné do 30.6.1992 Archiv

č. 166/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách, platné do 30.6.1992
[zrušeno č. 375/1992 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. srpna 1964
o pedagogických fakultách
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Organizace pedagogických fakult
§ 1
Na pedagogických fakultách se vzdělávací učitelé pro školy poskytující základní vzdělání.
§ 2
(1) Z Pedagogického institutu v Praze a z Pedagogického institutu v Brandýse n. L. se zřizuje pedagogická fakulta University Karlovy v Praze se sídlem v Praze.
(2) Z Pedagogického institutu v Brně se zřizuje pedagogická fakulta J. E. Purkyně v Brně se sídlem v Brně.
(3) Z Pedagogického institutu v Olomouci se zřizuje pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci se sídlem v Olomouci.
(4) Z Pedagogického institutu v Trnavě se zřizuje pedagogická fakulta University Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě.
(5) Z Pedagogického institutu v Prešově se zřizuje pedagogická fakulta University P. J. Šafárika v Košicích se sídlem v Prešově.
§ 3
(1) Z Pedagogických institutů v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí n. L., v Hradci Králové, v Ostravě, v Nitře a v Banské Bystrici se zřizují jako vysoké školy samostatné pedagogické fakulty.
(2) V čele samostatné