Input:

166/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví Garance

č. 166/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V oboru vojenského soudnictví se k provedení