165/1990 Sb., Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 165/1990 Sb.
[zrušeno č. 250/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. května 1990,
o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Amnestii ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské
 
 Nahoru