Input:

164/1968 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Garance

č. 164/1968 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
[zrušeno nepřímo č. 142/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968,
kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, se mění takto.
1. Ustanovení § 1 zní:
㤠1
Zákony Federálního shromáždění a zákonná opatření jeho předsednictva se vyhlašují ve Sbírce zákonů.“
2. Ustanovení § 2 písm. d) se vypouští.
3. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
Stanoví-li tak zákon České národní rady a Slovenské národní rady, vyhlašují se ve Sbírce zákonů též zákony národních rad a zákonná opatření jejich předsednictev, nařízení vlády České socialistické republiky a vlády