Input:

164/1964 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 164/1964 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 30. července 1964
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K oslavám 20. výročí Slovenského národního povstání pořádaným v roce 1964 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolená odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30