Input:

164/1960 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 164/1960 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 16. listopadu 1960
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. července 1960 č. 110 Sb., o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů