Input:

164/1945 Sb., Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček Garance

č. 164/1945 Sb., Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
VYHLÁŠKA MINISTRA OCHRANY PRÁCE A SOCIÁLNÍ PÉČE
ze dne 21.prosince 1945
o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
Ministerstvo ochrany práce a sociální péče stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 1, odst. 2 vl. nař. ze dne 4.června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce:
Čl. I.
§ 1.
K provádění úkolů uvedených v § 1, odst. 1 v. nař. č. 13/1945 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce, se zřizují na dobu od účinnosti tohoto vládního nařízení až do 31.prosince 1945 okresní úřady ochrany práce se svými pobočkami. Sídly těchto okresních úřadů ochrany práce jsou:
Benešov, Kladno,
Mladá Boleslav, Klatovy,
Brno, Kolín,
České Budějovice Kraslice,
Děčín, Krnov,
Frývaldov, Český Krumlov,
Hradec Králové, Mariánské Lázně,
Cheb, Liberec,
Chomutov, Česká Lípa,
Jičín, Olomouc,
Nový Jičín, Opava,
Jihlava, Moravská Ostrava,
Pardubice, Teplice-Šanov,
Plzeň, Český Těšín,
Praha, Trutnov,
Rumburk, Moravská Třebová,
Strakonice, Ústí nad Labem,
Stříbro, Karlovy Vary,
Šternberk, Zlín,
Šumperk, Znojmo,
Tábor, Žatec.
Čl. II.
§ 2.
(1)  Obvody a sídla okresních úřadů ochrany práce podle § 1 vl. nař. č. 13/1945 Sb. a jejich poboček v zemích České a Moravskoslezské se stanoví s účinností od 1.ledna 1946, jak uvedeno v části B, přílohy I.
(2)  Úkoly živnostenské inspekce podle zák. ze dne 17.června 1883, č. 117 ř. z., provádějí inspektoráty práce při okresních úřadech ochrany práce v sídlech a pro obvody, které jsou uvedeny v příloze II.
(3)  Přílohy I a II jsou součástí této vyhlášky.
§ 3.
(1)  V Moravské Ostravě se zřizuje expositura zemského úřadu ochrany práce v Brně. Její působnost se vztahuje na tyto obvody okresních úřadů ochrany práce: Frývaldov, Krnov, Opava, Moravská Ostrava a Český Těšín.
(2)  Rozsah věcné působnosti expositury stanoví zvláštní předpisy.
 
Dr. Šoltész v.r.
 
Příloha I. k vyhlášce č. 164/1945 Sb.
Přehled územní organisace úřadů ochrany práce v zemích České a Moravskoslezské.
A. Zemské úřady ochrany práce.
 
Ř. č.
Sídlo zemského úřadu ochrany práce
Tento úřad vykonává svou působnost
1
Praha
v zemi České
2
Brno
v zemi Moravskoslezské
3
Expositura Moravská Ostrava
ve správních okresech a statutárních městech:
 
 
Bílovec
Krnov
 
 
Bruntál
Místek
 
 
Fryštát
Opava-město
 
 
Frývaldov
Opava-venkov
 
 
Hlučín
Moravská Ostrava
 
 
Nový Jičín
Český Těšín
B. Obvody a sídla okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
Země Česká.
 
Ř. č.
Sídlo okresního úřadu ochrany práce
jeho obvod tvoří správní okresy a statutární města
Ř. písm.
Tento úřad vykonává svou působnost
 
 
 
 
jednak přímo jednak pobočkami
v obvodech soudních okresů
1
2
3
4
5
6
1
Benešov
Benešov
a
Benešov
Benešov
 
 
 
 
 
Neveklov
 
 
Sedlčany
b
Sedlčany
Sedlčany
 
 
 
 
 
Sedlec
 
 
 
c
Votice
Votice
 
 
Vlašim
d
Vlašim
Vlašim
2
Beroun
Beroun
a
Beroun
Beroun
 
 
Hořovice
b
Hořovice
Hořovice
 
 
Příbram (s exp. v Dobříši)
c
Dobříš
Dobříš
 
 
 
d
Příbram
Příbram
3
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav (s exp. v Nových Benátkách)
a
Nové Benátky
Nové Benátky
 
 
 
b
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav