Input:

163/1964 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 163/1964 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 24. června 1964
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky