Input:

162/1969 Sb., Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 162/1969 Sb., Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice, platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1969
o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
K ocenění mimořádných zásluh o Lidové milice se zřizuje vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. a II. stupně.
§ 2
(1) Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně se uděluje jednotlivcům i kolektivům za mimořádné, dlouholeté zásluhy o budování Lidových milicí, za trvale výrazné úspěchy v jejich činnosti a za soustavné vytváření vhodných podmínek pro jejich zabezpečování a budování.
(2) Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice II. stupně se uděluje jednotlivcům i kolektivům za zvlášť aktivní činnost, soustavně dobré plnění všech úkolů a za úspěšnou pomoc při budování Lidových milicí a zabezpečování jejich činnosti.
§ 3
Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice propůjčuje president Československé socialistické republiky na návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa.
§ 4
(1) Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně má tvar medaile z bílého kovu, na jejímž líci je znázorněna pěticípá hvězda s prostupujícím reliéfem Československé socialistické republiky. Dole je umístěna vavřínová ratolest. Na rubu je znázorněn vodorovně položený

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací