16/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 16/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006, podepsaného v Praze dne 8. prosince 20111) , sdělila ruská strana nótou ze dne 11. ledna 2017 české straně změnu orgánu, který je uveden v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu jako orgán zodpovědný za provádění ustanovení Dohody.
Ruské znění nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
Neoficiální překlad

Č.j. 156/n/3jed
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odvolat se na Prováděcí protokol mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky k provádění
 
 Nahoru