16/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 16/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst.
 
 Nahoru