Input:

R 16/1956 (tr.); Garance

č. 16/1956 Sb. rozh. tr.
Jestliže účastníci rvačky věděli nebo vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět mohli, že zbraň (nástroj) jednoho z účastníků rvačky může mít pro někoho za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt, a tento následek též nastane, jsou všichni trestní podle § 223 odst. la 2 tr. zák. až na pachatele, který použil zbraně, jestliže úmyslně způsobil někomu ve rvačce těžkou újmu na zdraví nebo smrt. U takového pachatele půjde .o jednočinný souběh trestného činu ublížení na zdraví, po případě vraždy (§ 220 nebo § 216 tr. zák.) a trestného činu rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 17. Června 1955, 17 To 170/55.)
Mezi dvěma skupinami obviněných došlo k rvačce. Jeden z obviněných (A), když po slovní hádce mezi obviněnými již rvačka hrozila, prohlásil několikrát těsně před jejím počátkem, že použije nože, který si také připravil. Ostatní účastníci rvačky z obou skupin nůž ten v rukou obviněného A viděli a také slyšeli, jak tento obviněný hrozil, že ho použije. Ve rvačce, k níž pak došlo, obviněný A nože skutečně použil a bodl jím úmyslně do krku dalšího účastníka rvačky (P), který zakrátko zranění podlehl a zemřel.
Lidový soud trestní v Praze odsoudil obviněného A pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 220 odst. 1 a 2 tr. zák., ostatní účastníky rvačky pro trestný čin rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora doplnil rozsudek lidového soudu tak, že obviněného A uznal vinným též trestným činem rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. (v jednočinném souběhu s trestným činem ublížení na zdraví podle § 220 odst. 1 a 2 tr. zák.) a ostatní obviněné trestným činem rvačky též podle § 223 odst. 2 tr. zák.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve svém odvolání navrhuje, aby všichni obvinění kromě obviněného A byli odsouzeni pro trestný čin rvačky též podle § 223 odst. 2 tr. zák., jak bylo žalováno, poněvadž všichni odpovídají za výsledek rvačky, při níž jeden účastník přišel o život.
Odvolání je důvodné.
Lidový soud rozhodl,