Input:

R 16/1954; Garance

č. 16/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Osvojení může mít vzápětí pouze změnu příjmení osvojeného dítěte. Změnu jména dítěte může povolit toliko okresní národní výbor podle § 2 zák. č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení.
(Rozhodnutí nejvyšího soudu z 8. října 1953, Cz 290/53.)
Lidový soud civilní v Praze rozhodl, že nezletilý Vincenc H. je od právní moci usnesení osvojencem manželů Karla a Anežky N. a že jméno a příjmení osvojence je Karel N.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu, pokud jím bylo jméno nezletilého osvojence změněno z Vincence na Karel, byl porušen zákon a usnesení v této části zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 67 zák. o právu rod. dostane osvojenec příjmení osvojitele a společný osvojenec manželů dostane příjmení určené pro ostatní jejich děti. V usnesení, kterým soud vysloví osvojení, uvede podle § 266 o. s. ř., jakého příjmení bude osvojenec užívat.