Input:

16/1953 Sb., Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 Garance

č. 16/1953 Sb., Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
ZÁKON
ze dne 20. března 1953,
kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Ustanovení § 10 rozpočtového zákona na rok 1952 č. 3/1952 Sb. se mění a zní:
„Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1953.
(1) Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1953 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1953, nejpozději však do 30. dubna 1953, a to přiměřeně k zásadám předpisů o státním rozpočtu na rok 1952.
(2) Výdaje a příjmy za dobu zatímního vedení státního hospodaření je po vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1953 definitivně zúčtovat na státní rozpočet na rok 1953.“
Článek II.
Účinnost zákona.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem