Input:

16/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu Garance

č. 16/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. února 1951,
jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu (dále jen „zákon”):
§ 1.
(1)  Z působnosti Ústředí pracujícího dorostu se přenáší na krajské národní výbory provádění těchto úkolů:
a)  péče o hmotné zajištění výchovy pracujícího dorostu [§ 3 písm. g)