Input:

16/1946 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod a úmluv, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem Garance

č. 16/1946 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod a úmluv, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 4. února 1946
o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem.
Ministr zahraničních věcí vyhlašuje podle § 2, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19