159/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, ve znění účinném k 26.1.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 159/2005 Sb.
[zrušeno č. 209/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
26/2006 Sb.
(k 26.1.2006)
mění přílohu
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon“) k provedení § 113 odst. 9 zákona:
§ 1
(1) Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací (dále jen „průkaz“), kterým se prokazují pověřené osoby1) při výkonu státní kontroly elektronických komunikací, je vytištěn na bílé obdélníkové kartě o rozměrech 82 mm x 51 mm. Průkaz je pokryt čirou laminační fólií se zaoblenými rohy.
(2) Tisk přední strany je proveden na bílém podkladě s velkým státním znakem České republiky a s názvem „ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD“ v horní části průkazu. Uprostřed přední strany v dolní části průkazu je nalepena kulatá průhledná holografická fólie o velikosti 20 mm, na které se objevuje ochranná známka Českého telekomunikačního úřadu. Levá část přední strany obsahuje text „Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací“, příjmení a jméno pověřené osoby, číslo
 
 Nahoru