Input:

159/1964 Sb., Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 159/1964 Sb., Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie", platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1964
o udělování čestných titulů „zasloužilý člen České filharmonie” a „zasloužilý pracovník České filharmonie”
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
(1)  Pro ocenění vynikajících umělců České filharmonie, kteří se zasloužili o její vysokou úroveň a tak mimořádně přispěli k plnění poslání České filharmonie sloužit pracujícímu lidu, socialistickému společenskému zřízení a socialistickému umění, zavádí se čestný titul „zasloužilý člen České filharmonie”.
(2)  Čestný titul „zasloužilý člen České filharmonie” se uděluje vynikajícím umělcům České filharmonie, kteří v ní působí nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že