Input:

159/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví Garance

č. 159/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. října 1960,
kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě usnesení vlády č. 412/1960, kterým se podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1952 Sb. omezuje s účinností od 1. ledna 1961 povinné pojištění na pojištění jednotných zemědělských družstev:
§ 1
Zrušují se ustanovení vyhlášky č. 79/1953 Ú. l. (č. 113/1953 Ú. v.), ve znění vyhlášky č. 1/1954 Ú. l. (č. 12/1954 Ú. v.), která upravují povinné pojištění