Input:

157/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění účinném k 1.9.2019 Garance

č. 157/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon“) k provedení § 26 odst. 5 zákona:
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) stanicí rádiové zařízení jako jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby,
b) operátorem osoba obsluhující stanici,
c) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby jiná než stanice záchranného prostředku umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6) ,
d) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, v některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na plošině na moři,
e) pozemskou stanicí stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry a určená pro spojení:
1. s jednou nebo několika družicovými stanicemi, či
2. s jednou nebo několika stanicemi téhož druhu pomocí jedné nebo několika odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmu,
f) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6) ,
g) leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové letecké pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,
h) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách pohyblivá radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby1) ,
i) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale zakotveno, kromě stanice záchranného prostředku,
j) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
k) systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové