Input:

157/1945 Sb., Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění Garance

č. 157/1945 Sb., Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu je nárok v prosinci 1945, se poskytnou tyto jednorázové přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
1 500,- Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
900,- Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
600,- Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2)  Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
 
u důchodu invalidního a starobního
35 500,- Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého
21 300,- Kčs,