156/2017 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

156/2017 Sb.  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 156/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. května 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 385/2016 Sb., č. 412/2016 Sb., č. 466/2016 Sb., č. 9/2017 Sb., č. 16/2017 Sb., č. 22/2017 Sb., č. 27/2017 Sb. a č. 39/2017 Sb. se dne 20. května 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru