Input:

156/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948 Garance

č. 156/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašují:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)

Vyslanectví republiky Československé v Oslo.
Oslo, dne 4. března 1948.

Č. j. 90-Dův./48.
Pane,
se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z roku 1945 byl změněn poměr čs. koruny k cizím valutám a ježto dnem 1. července 1947 byly v důsledku toho souhlasně upraveny autonomní celní sazby československého celního tarifu a čs. vláda rozhodla, že smluvní celní sazby v různých obchodních smlouvách uzavřených republikou Československou, mají rovněž býti úměrně upraveny, navrhuje se, aby celní sazba podle pol. 131 čsl. celního sazebníku, obsažená v Dodatečné dohodě ze dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským ze dne 2. října 1923, na uzenáče (-kippered herings-) 360.- Kčs za 100 kg byla valorisována na Kčs 600.- za 100 kg (čl. 131 b čsl. celního tarifu).
Tento doplněk podléhá v Československu schválení