Input:

156/1945 Sb., Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění, platné do 30.6.1948 Archiv

č. 156/1945 Sb., Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění, platné do 30.6.1948
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K důchodům z invalidního a starobního pensijního a provisního pojištění se poskytují od 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
500,- Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
300,- Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
200,- Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám provisního pojištění.
(2)  Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a roční částky přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
 
u důchodu invalidního a starobního
40 000,- Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého
24 000,- Kčs,
u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých
15 000,- Kčs.
(3)  Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu