Input:

155/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona Garance

č. 155/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 1. července 1964,
kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Výjimkou z