Input:

155/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948, platné do 22.1.1997 Archiv

č. 155/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948, platné do 22.1.1997
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády Československé republiky ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost dnem 20. dubna 1948 Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo - jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
Dodatková dohoda
k obchodní a plavební smlouvě československo - jihoslovanské
ze dne 14. listopadu 1928.
Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, prohlašují, že se shodli doplnit obchodní a plavební smlouvu ze dne 14. listopadu 1928 takto:
Vína ex saz. pol. 109 b) československého celního sazebníku, pocházející a přicházející z Federativní Lidové Republiky Jugoslavie, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným jihoslovanským úřadem k tomu oprávněným, nebudou při dovozu do republiky Československé podrobena vyšším clům než těmto:
 
za 100 kg:
1.
v sudech
300.- Kčs
2.
v lahvích
600.- Kčs
Zásilky jihoslovanských vín musejí býti při dovozu do