Input:

155/1946 Sb., Garance

č. 155/1946 Sb.,
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 16. července 1946,
kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
V zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o