Input:

155/1945 Sb., Zákon o zvýšení státních starobních podpor Archiv

č. 155/1945 Sb., Zákon o zvýšení státních starobních podpor
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
o zvýšení státních starobních podpor.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 zní:
§ 3.
(1)  Starobní podpora činí 6000,- Kčs ročně pro osobu.
(2)  Poskytne-li se podpora dvěma žadatelům, žijícím ve společné domácnosti, snižuje se na ročních 3500,- Kčs pro každého z nich; pokud však jeden ze žadatelů je tak bezmocný, že stále potřebuje pomoci, ošetření a obsluhy jiné osoby, obdrží 6000,- Kčs; jsou-li oba bezmocní, obdrží každý z nich po 6000,- Kčs.
(3)  Jakékoliv zaopatření, jehož se žadateli dostává ať na penězích či na dávkách naturálních, pokud