Input:

154/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod Garance

č. 154/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství.
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
MOTOKOV, podnik zahraničního obchodu.
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz vozidel, zejména silničních dopravních prostředků (automobilů, jednostopých motorových vozidel, jízdních kol), dále traktorů a zemědělských strojů, výstroje a příslušenství k vozidlům, včetně pneumatik, a zařízení pro montáž a výrobu některých vozidel a zemědělských strojů i jejich částí (karosáren, autolakoven, autoopraven a servisních stanic).
K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací