Input:

154/1949 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva Garance

č. 154/1949 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
[zrušeno nepřímo č. 93/1951 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. června 1949,
jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 78 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 se vkládá za odstavcem 4 nový odstavec 5, který zní:
„(5) Vyžadují-li toho hospodářské zájmy státu, může vláda v době, uvedené v odstavci 3, větě první, usnesením pro jednotlivý rok stanoviti, že pro státně uznaný svátek nebo památný den, na nějž se nevztahuje ustanovení odstavce 3, neplatí v dotčeném roce ustanovení o nedělích. Za takový svátek (památný den) určí vláda zároveň