Input:

154/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února 1948 a 4. března 1948 Garance

č. 154/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února 1948 a 4. března 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)

Československé vyslanectví.
Č. 608/48.
Kodaň 5. února 1948.
Vaše Excellence,
Dodatkovou úpravou doplňující Prozatímní úpravu, týkající se výměny zboží mezi Československem a Dánskem z 18. dubna 1925, sjednanou v Praze dne 4. července 1932, bylo dohodnuto, že platýs (Helleflynder, Hippoglossus maximum), vařený, naložený v kovových, vzduchotěsných krabicích, přicházející a pocházející z Dánska, dovážený do Československa, bude podroben dle pol. 131 československého celního sazebníku celní sazbě Kčs 360.- za 100 kg.
Se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z r. 1945 se změnil poměr československé koruny k cizím měnám, byly autonomní celní sazby československého celního sazebníku podle toho upraveny s platností od 1. července 1947.
Československá vláda se nyní rozhodla upraviti také smluvní sazby. Tudíž také výše zmíněná celní sazba na platýse, vařeného, naloženého v kovových, vzduchotěsných